Hammerfest Pistolklubb

Klubben arbeider for å fremme konkurranseskyting med pistol.
Klubben trener på Blåsenborg tilfluktsrom i Hammerfest sentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 
Postboks 1226
9616 Hammerfest

Leder
Geir-Åge Sletten
M 975 35 019 | hammerfestpistolklubb@gmail.com