Hammerfest Racing Club

Hammerfest Racing Club (HRC) er medlem av Norges Motorsportforbund og er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Finnmark Idrettskrets. 

Klubbens formål er

  •  ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former
  • gjennom konkurranse, sammenkomster og opplæring høyne interessen for motorsport
  • å være talerør og høringsinstans ovenfor kommunale, regionale og sentrale myndigheter når det gjelder spørsmål i saker som gjelder motorisert ferdsel i utmark

Kontaktinformasjon

Adresse
9600 Hammerfest

Leder 
Bård Sjøgren
911 68 107

Facebookgruppe