Hammerfest Turnforening

Hammerfest Turnforening arrangerer gymnastikk- og turnaktiviteter for barn, ungdom og voksne. Turnforeningen har sine treninger i Isbjørnhallen.

Gymlek for barn

Tilbudet er åpent for barn under 7 år i følge med voksne.
Finner sted på tirsdager kl. 17.30 - 18.30.
Pris: kr 30,- per barn per gang.

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 1015
9616 Hammerfest

Leder
Jørgen Nilsen
909 76 305hammerfest.turnforening@gmail.com

Facebookside

Kontaktinfo idrettslag