Hammerfest Turnforening

Hammerfest Turnforening arrangerer gymnastikk- og turnaktiviteter for barn, ungdom og voksne. Turnforeningen har sine treninger i turnhallen i Isbjørnhallen.

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 1015
9616 Hammerfest

Leder
Jørgen Nilsen
909 76 305hammerfest.turnforening@gmail.com

Facebookside