HIF Stein

Breddefotball for barn i alderen 6 - 16 år på jente- og guttesiden samt et damelag som spiller i 2 divisjon.
Laget har over 400 medlemmer.

Trener flere steder i byen. Klubbrom i Isbjørnhallen.

HIF Stein har kontor i Isveien 11.

Kontaktinformasjon

Adresse
Boks 252
9615 Hammerfest

Daglig leder
Steve Sivertsen
Isveien 11
M 404 07 522stevesivertsen@online.no

Leder
Ole Ingvald Hansen
M 909 76 296 | oi-hanse@online.no

Hjemmeside