Kvalsund Idrettslag

Kontaktinformasjon

Pål Reidar Fredriksen
Postboks 74
9621 Kvalsund
T 411 23 436  | pa-fredr@online.no

Org.nr. 971407077