Barne- og ungdomsrådet i Metodistkirken

Barne og Ungdomsrådet i Metodistkirken driver med søndagsskole, torsdagsklubb, speiderarbeid og dansegruppe.

Kontaktinformasjon

Adresse
Freidigveien 17
9600 Hammerfest

Leder
Arne Helge Hansen
78 41 48 03 | Arne.Helge.Hansen@hammerfest.kommune.no