Bymusikken

Et korps/ensemble for voksne og barn som skal være et sosialt tilbud til medlemmene.
Vi øver hver torsdag kl 18-20. Dirigenten vår er Elene Brovold.

Kontaktinformasjon

Leder
Even Lund
M 977 44 903so-loe@online.no