Felleskirkelig kor

Hammerfest felleskirkelige kor er et kor for folk i alle aldere som liker å synge kristne sanger, både norske og engelske. Koret øver annen hver torsdag kl. 18.00, oftest på Filadelfia eller Metodistkirken.

Kontaktpersoner

Turid Lien
M 922 30 026

Arild Gamst
907 23 389

Nina Hansen
472 54 776