Hammerfest Blandede Kor

Hammerfest blandede kor har som formål å skape korsang på et godt musikalsk nivå og være et sosialt tilbud til medlemmene. Koret er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Sangerforum.

Koret øver for tiden på Baksalen skole hver tirsdag mellom kl. 1900 og 2130.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Hammerfest blandede kor
Postboks 195, 9615 Hammerfest

hammerfest.blandede.kor@gmail.com

Facebookside

Hjemmeside