Hammerfest Filmklubb

Hammerfest filmklubb har en medlemsmasse som består av mange nye Hammerfestinger, og klubben er en arena for å knytte vennskap i tillegg til at man får sett mange gode filmer.

Tradisjonelt starter vi hver sesonge med en musikkfest hvor vi arrangerer en mottagelse med live musikk, servering av vin og viser en film med musikk som tema. Med hver sesong hadde vi gradvis økt aktivitetsnivå i og rundt filmklubben. Antall medlemmer varierte fra 42 til 56  medlemmer og til sammen har vi registrert 130 medlemmer. Antall visninger i sesongen økte fra 7 til 14. Snitt besøk er på 12-16 medlemmer per visning, opp til 35 på enkelt visninger.

Visninger

Hammerfest filmklubb har sine faste visninger på Arktisk kultursenter hver onsdag frem til midten av juni (2009). Visningene starter vanligvis klokka 18.30.
Filmprogram og filmomtaler finnes på filmklubbens hjemmeside.

Medlemsskap

Alle som skal delta på filmklubbens visninger må være medlem.
Medlemskapet i Hammerfest Filmklubb koster kr 80,-.
I tillegg kommer det kr 40,- for hver visning.
Det er mulig å kjøpe sesongbillett for kr 300,-. I dette inngår medlemskap og entrée til alle 14 visninger plus 2 ekstravisninger.

Kontaktinformasjon

Erik Larsen
epost@hammerfestfilmklubb.no

Nettside