Hammerfest fotoklubb

Fotointeresserte medlemmer som møtes for å fremme felles fotointeresse.

Faste møtekvelder er tirsdager annenhver uke.

Kontaktinformasjon

Leder
Gunn Birgit Fyhn-Pedersen 
E-post: fotoklubb@finnmarksbilder.net

Facebookside