Hammerfest Historielag

Hammerfest Historielag skaffer tilveie og tar vare på historisk materiale for ettertiden. Laget arbeider for å vekke interessen for og øke kunnskapen om lokalhistorie.

Undergrupper:

  • Årbok-komiteen for "Øyfolk"
  • IL "Steins" veterangruppe
  • Årskalender
  • Digital billedsamling

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 227
9615 Hammerfest

Leder
Arne Myrseth
952 47 103 | post@hfesthistlag.org

Hjemmeside