Hammerfest Kirke – barnekor

Hammerfest kirke har følgende kortilbud for barn

Knøttesang

Knøttesang er eit tilbud til alle barn mellom 1-3 år. 
Knøttesang møtes i Kirkestua hver onsdag kl 17.45-18.30.
Innhold: På samlingene synger vi barnesanger, har sangleiker, ei samlingsstund og saft/kjeks pause.

Hammerfest Barnegospel

Hammerfest Barnegospel er et kor for alle barn fra 1.klasse og oppover.
Vi møtes i kirka hver onsdag kl 17.30-18.30.
Innhold: På korøvingen synger vi, leiker og har ulike musiske aktiviteter. Koret opptrer i kirka og andre stader minst to gongar i halvåret.

Kontaktinformasjon

Adresse
Kirkegata 21
Gjenreisningsmuseet 3. etasje

Postadresse
Postboks 70
9615 Hammerfest

T 78 40 29 20 | kirken@hammerfest.kommune.no