Hammerfest Mandssangforening

Mandssangen arbeider for å fremme sang og opplæring i sang og å delta i kommunens kulturaktiviteter.
Koret øver i Sangens Hus i Salsgata 37 i Hammerfest.

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 248
9615 Hammerfest

Formann
Knut Hjalmar Andersen
M 464 24 440 | mandssangen@gmail.com

For leie av Sangens Hus

Svein Sundquist
M 913 75 334

Hjemmeside