Hammerfest Musikforening

Janitsjarkorps for ungdom og voksne.
Dirigent: Frode Sollie

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 268
9615 Hammerfest

Leder
Lisbeth Lorentsen
M 986 20 483
liloren@online.no | lisbeth.lorentsen@ffk.no

Kontaktinfo lag og forening