Hammerfest Musikkforening

Janitsjarkorps for ungdom og voksne.
Dirigent: Vasile Baghiuc, M 980 95 207

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 268
9615 Hammerfest

Leder
Hilde Reite Schumacher
M 971 83 007