Hammerfest Norsk-Finsk Forening

Foreningen arbeider for å fremme finsk kultur i Norge og hjelpe medlemmene til å finne sin rolle og identitet som finlendere i Norge.

Kontaktinformasjon

Adresse
Salsgata 39/103
9600 Hammerfest

Leder
Anne Toivanen
958 84 294