Hammerfest og Kvalsund Hørselslag

Hørselslaget arbeider for at hørselshemmede skal oppnå full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger:

Målet vårt er å arbeide for at hørselshemmede skal kunne fungere på lik fot med andre i samfunnet og få samfunnet til å forstå hva det vil si å være hørselshemmet og vise forståelse for de problemene - fysiske og psykiske - et slikt hendikap medfører. Vi har også som mål å få hørselshemmede til å bruke de hjelpemidler som finnes.

Lokallaget har 5 aktive hørselshjelpere.

Lokallagets kontor i Kirkeparken omsorgssenter, Batteriet 2 er åpent hver onsdag kl.11.00 - 13.00.
Her kan du få hjelp av hørselshjelpere, kjøpe batteri og møte likesinnede.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Hlf Hammerfest og Kvalsund Hørselslag
Postboks 205
9615 Hammerfest

Besøksadresse
Kirkeparken omsorgssenter
Batteriet 2
9600 Hammerfest

Leder
Bjarne Hammervoll
917 75 521
bjareham@fikas.no

Hjemmeside