Hammerfest og Omegn Revmatikerforening

Foreningens målsetting er å informere om hva revmatisme er samt drive likemannsarbeid og aktiviteter, bl.a. bassengtrening.

Revmatikerforeningen møtes på Frivillighetssentralen.

Kontaktinformasjon

Adresse
Salheimsveien 11
9600 Hammerfest

Leder
Eva Gebhardt Sjøtun
78 41 26 36 | M 95 96 09 11