Hammerfest Pensjonistforening

Hammerfest Pensjonistforening er en interesseorganisasjon for eldre i Hammerfest og driver med opplysningsarbeid, kulturelle innslag og sosialt samvær.

Hammerfest Pensjonistforening har ca 295  medlemmer. Alderspensjonister utgjør hoveddelen av medlemsmassen. Førtidspensjonerte kan også bli medlem. En del fagforbund har en ordning der fagforbundets medlemmer automatisk blir medlem av Norsk Pensjonistforbund fra pensjonsalder av.

Hammerfest Pensjonistforening møtes annen hver tirsdag på Sangernes Hus i tidsrommet kl. 11.00 - 13.00.

Pensjonistforeningen arrangerer turer to ganger i året. En dagstur og en lengre tur.
Hammerfest Pensjonistforening er tilsluttet Norsk Pensjonistforbund (fylkeslag og nasjonalt), som arbeider for de eldres sak og er det eneste forbundet som har forhandlingsrett når det gjelder størrelsen på alderspensjonens grunnbeløp.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Hammerfest Pensjonistforening
Postboks 40
9615 Hammerfest

Leder
Tor Magne Olsen
M 901 33 741