Hammerfest Røde Kors

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 161
9615 Hammerfest

Leder
Glenn Fredriksen
959 99 138hammerfest.rodekors@gmail.com

Hjemmeside