Hammerfest Sanitetsforening

Kontaktinformasjon

Postadresse

Idrettsveien 45
9603 Hammerfest

Leder

Hege Gebhardt
M 950 96 440 | hammerfest.sanitetsforening@gmail.com

Facebookside

Hjemmeside

Styre

  • Hege Gebhardt
  • Ida Elise Kristine Sundby
  • Cecilie Løkke-Hansen
  • Solfrid Nicolaysen
  • Ingrid Gebhardt Reite
  • Birgit Svanholm
  • Mette Kjær
  • Anne Kari Ellila