Hammerfest Seniordansegruppe

Målsettinga er å få eldre Hammerfestinger i bedre form gjennom dans og samvær. Dansegruppa møtes på Frivillighetssentralen. 

Kontaktinformasjon

Adresse
Tåkeheimen 129
9600 Hammerfest

Leder
Thorvald Karlsen
T 78 41 17 29