Hammerfest SV

Hammerfest SV driver SVs politikk i Hammerfest

3 repr i kommunestyret 2007-11.
Representert i følgende utvalg:

Formannskapet: Reidar Johansen
Miljø og Utvikling: Mari Lundevall
KOU: Bente Orvik

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 36
9615 Hammerfest

Leder
Gunnar Knudsen
958 86 153 | gunnaknu@online.no