Hjemmetrimmens Velforening

Trim og sosialt samvær 

Foreningens mål er daglige trimøvelser og en forbedret helse under slagordet; "Trim i alle hjem og sosialt samvær ved reiser".

Medlemskontingent kr 150,- pr år inkluderer to nummer av magasinet "Trimnytt" og tilbud om to årlige reiser med hurtigruten, med vekt på trim, velvære og sosialt samvær.

Vi baserer vår virksomhet delvis på loddsalg og sponsormidler.

Kontaktinformasjon

Leder
Henrik Berg
78 45 83 18 | M 909 79 591 | h-s-berg@online.no