Human-Etisk Forbund

Arbeider for livssynslikestilling i samfunnet. 

Tilbyr verdige seremonier ved fødsel, konfirmasjon, bryllup og gravferd.
Hovedinnsatsområdet er å gi tilbud om humanistisk konfirmasjon. 

Kontaktinformasjon

Leder
Nina Moen Olsen 
951 00 218 | E-post: niols@online.no

Hjemmeside