HV-Ungdommen

Heimevernsungdommen driver med spennende aktiviteter av både sportslig og friluftsmessig art.

Militære disipliner er med i den grad de er nødvendige for å kunne delta i militær feltidrett, kunne korrekt militær opptreden og for å kunne drive friluftmessige aktiviteter med militært utstyr. HV-ungdommen blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret.

For å kunne være med i HVU må du være fylt 15½, ha normale interesser og være i normal fysisk form. Den dagen du fyller 21, eller begynner førstegangstjenesten din kan du ikke lenger være HVU. Det er helt frivillig, og du forplikter deg ikke til noe ved å vise interesse eller ved å være med på et møte. Det er åpent for både gutter og jenter! 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Sjt. Hermansen
911 45 867 | janher@online.no