KED - Kvalsund E-sport og Dataforening

Kontaktinformasjon

Vegard Loke
Rådhusvn 18
9620 Kvalsund
M 456 67 879 | vegard.loke@kvalsund.kommune.no

Org. nr. 913847768