Kokelv Bygde- og Ungdomslag

Kontaktinformasjon

Karl Nikodemussen
9715 Kokelv 
KarlJohan.Nikodemussen@kvalsund.kommune.no

Org. nr. 977281423

Kontaktinfo lag og forening