Kokelv Sjøsamiske Museum

Kontaktinformasjon

Kjersti Robertsen (vik)
9715 Kokelv
M 473 26 862 | kjersti@rdm.no

Org. nr. 975511065