Kvalsund Båtforening

Kontaktinformasjon

Johnny Stenersen
Fægfjord
9620 Kvalsund 
Johnny.stenersen@c2i.net

Org. nr. 988498955