Kvalsund Menighetsråd

Kontaktinformasjon

Vegard Loke
9620 Kvalsund
456 67 879

Kontaktinfo lag og forening