Kvalsund Sanitetsforening

Kontaktinformasjon

Elna Fredriksen
Sandmovn 2
9620 Kvalsund
995 54 175 | elna.fredriksen@gmail.com

Org. nr. 919857307