Kvalsund sjøsamiske kunst- og kultur forening

Kontaktinformasjon

Eilif Reidar Moan
9620 Kvalsund
M 958 84 636 | eirei@live.no

Org. nr. 999548601