Kvalsund Sportsfiskeforening

Kontaktinformasjon

Hanne Sørnes
Postboks 77
9621 Kvalsund
400 17 726

Org. nr. 915168701

Hjemmeside: kvsff.com