Langstrand Bygdelag

Bygdelaget har som mål å fremme samhold, velferd og aktiviteter blant fastboende og hyttefolket på Langstrand. Vi har i løpet av året flere faste agendaer som vi tar oss av.

Kontaktinformasjon

Adresse
Finnmarksveien 14
9600 Hammerfest

Leder
Bjørnar Nilsen
T 78 41 94 32

Kontaktinfo lag og forening