Langstrand Bygdelag

Bygdelaget har som mål å fremme samhold, velferd og aktiviteter blant fastboende og hyttefolket på Langstrand. Vi har i løpet av året flere faste agendaer som vi tar oss av.

Kontaktinformasjon

Adresse
Finnmarksveien 14
9600 Hammerfest

Leder
Jonas Netland Johannesen
Olaug hays vei 33
9601 Hammerfest

M 971 00 594