LHL Hammerfest

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 116
9615 Hammerfest

Leder
Ingeborg Iversen
951 52 699 | ingeborgiversen@hotmail.com

LHL.hammerfest@lhl.no 

Hjemmeside