Lions Club

Lions' mål er å tjene, og medlemmene er livsnerven.

Overskudd fra de nasjonale aksjonene som "Røde Fjær" og "Tulipanaksjonen", og lokale arrangementer som loppemarkeder og juleneksalg, går til humanitært arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon

Adresse
Rørvikbakken 3
9610 Rypefjord.

Leder
Kirsti Olafson Pedersen
993 77 148

Hjemmeside