Musikkhuset AL

Musikkhuset har en rekke ulike lag og foreninger som faste leietakere. I tillegg leies huset ut til arrangementer og private i helgene.

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 268
9515 Hammerfest

For utleie
Ivar Løkken
M 970 04 12