Musikkhuset AL

Musikkhuset har en rekke ulike lag og foreninger som faste leietakere. I tillegg leies huset ut til arrangementer og private i helgene.

Kontaktinformasjon

Adresse
Postboks 268
9515 Hammerfest

Marinor
78 41 82 04

Hjemmeside