Neverfjord Båtforening

Kontaktinformasjon

Karin Jakobsen
Neverfjordvn 236
9620 Kvalsund
958 03 890

Org. nr. 912210073