Nordre Seiland bygdelag

Foreningen har forskjellige arrangementer gjennom året: påskemoro, sankt hans feiring, ryddeaksjon, julebord, løypestikking, vedlikehold dagsturhytter, samt andre aktuelle saker som kommer inn til oss og som gjelder for Nordre Seiland.

Foreningen har ca. 70 medlemmer

Kontaktinformasjon

Postadresse
9609 Nordre Seiland

Styret

Leder

Kjell Ivar Hansen
M 900 18 858kjellivar@fikas.no

Nestleder

Frank Arne Dagsvold
M 905 76 772frank.dagsvold@cermaq.com

Sekretær

Anne mette Bæivi
M 995 30 291ambaeivi@hotmail.com

Kasserer

Eirik Bæivi
M 474 88 619eirik@baeivi.no

Styremedlemmer

Anton Bæivi
Ole Pedersen
Arnt Harald Wang