Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark

Kontaktinformasjon

Leder
Rita Rasmussen
Lakselv

Kontaktperson i Hammerfest
Nina Moen Olsen 
951 00 218 | niols@online.no 

Hjemmeside