Odd Fellow

Odd Fellow i Hammerfest har to loger;
Odd Fellow Loge Nr. 70 Kvitbjørn og Rebekka Loge Nr 79 Meridian.

Odd Fellow Huset AS i Storgata 32 eies sammen av disse to losjene.
Lokalene kan i noen sammenhenger leies ut som selskaps- og møtelokale.

Kontakt leder i husstyret Nils-Johan Lund på tlf. 958 34 714


Kontaktinformasjon - Odd Fellow Loge Nr. 70 Kvitbjørn

Adresse
Postboks 286
9615 Hammerfest

Leder
Kjetil Solvang
M 906 07 066

Hjemmeside


Kontaktinformasjon - Rebekka Loge Nr 79 Meridian

Adresse
Postboks 109
9615 Hammerfest

Leder
Monica Strømme
911 45 896

Hjemmeside