Organisasjonen Voksne for Barn

Organisasjonen Voksne for Barn er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme barn og unges psykiske helse. Vårt oppdrag er å tale barn og unges sak når og hvor det er behov. Vi ønsker dessuten å bidra til at barn og unge blir hørt direkte i saker som angår dem.

Organisasjonen søker fortløpende etter personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats som talsperson for barn og unges psykiske helse.

Det arrangeres kurs for nye talspersoner.

Dersom du ønsker du mer informasjon om organisasjonen og hva det vil si å være talsperson, kan du ta kontakt med lokal talsperson i Hammerfest. 

Kontaktinformasjon

Lokal talsperson
Tove Jensen
78 40 23 81