Samfunnshusets vel - Akkarfjord

Samfunnshusets Vel arbeider for å opprettholde et lokale til bruk for alle i den hensikt å skape trivsel i bygda.

Kontaktinformasjon

Adresse
9650 Akkarfjord

Leder
Roar Johansen
78 41 91 43