Skaidi og Omegn bygdelag

Kontaktinformasjon

Kai Hugo Knutsen
Skaiditunvn 12
9620 Kvalsund
M 476 29 470 | kai.hugo.knutsen@eninorge.com

Org. nr. 914082315