Vargsund Grendelag

Kontaktinformasjon

Åse Pettersen
Neverfjord
9620 Kvalsund
951 70 494 | aase@narjo.net

Org. nr. 988768561