Hobbyvirksomhet

Virksomhet som anses som hobbyvirksomhet eller engangsforeteelser betegnes som Uregistrert foretak. Uregistrerte bedrifter får ikke organisasjonsnummer, men en Uregistrert ID. Uregistrerte foretak kan ikke søke produksjonstilskudd.