Tilskudd husdyrgjødsel til biogass

Metan oppstår ved lagring av husdyrgjødsel og utgjør en betydelig del av jordbrukets bidrag til klimagassutslipp. For å nyttiggjøre seg gassen og på den måten redusere utslippet gis det tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Tilskuddsordningen reguleres i forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg fra 1. januar 2015.

Relaterte lenker: