Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Formål med tilskuddsordningen er å bedre dreneringen av dårlig drenert jord. Det gis tilskudd til drenering, grøfting, systematisk grøfting, omgraving og profilering. Husk at søknaden må være godkjent før du kan starte på tiltaket.

Relaterte lenker: